Vluchtelingen krijgen kijkje in de keuken

Naar aanleiding van de eerste Dag van de Isolatie is door NRP Spaar het Klimaat een verbinding gelegd tussen een van haar partners, RegioIsolatie en New Dutch Connections (NDC).

NRP Spaar het Klimaat heeft in 2015 een studie gedaan naar het effect op werkgelegenheid van haar voorstellen voor energetisch renoveren en aangeboden aan de voorzitter van de SER, Mariette Hamer. Als de voorstellen van NRP Spaar het Klimaat worden overgenomen door partijen in het SER energieakkoord, zijn er bijna 40 duizend banen te verwachten in de bouwen installatiesector. NRP Spaar het Klimaat constateert dat door de crisis in de bouwwereld (2010-2014) een ‘gat’ is ontstaan in de ‘workforce’. Deels zal dit door automatisering en pre-fab kunnen worden gedicht in de nieuwbouw. In de bestaande bouw is dat vaak onmogelijk. In dat kader wil NDC een oriëntatiecursus starten voor vluchtelingen die interesse hebben in een baan in de bouw.

NRP Spaar het Klimaat nam contact op met de initiatiefnemers van de Dag van de Isolatie, met als doel te onderzoeken of jonge vluchtelingen welkom zijn om kennis te maken met de isolatiesector. RegioIsolatie ontving de oprichter van NDC, Bright Richards, op de Dag van de Isolatie in Zeist. Arthur Rouwenhorst liet Bright zien wat isolatie inhoudt en wat hierbij komt kijken. NDC zet zich in voor het optimaal integreren van vluchtelingen in de Nederlandse maatschappij. Hiervoor is het hebben van een baan onmisbaar. Het is de bedoeling dat jongeren tussen de 16 en 18 jaar vanaf 2017 twaalf ervaringsdagen gaan volgen in de bouwpraktijk. NDC heeft deze orientatiëcursus opgezet voor jonge -erkende vluchtelingen die interesse hebben in werken in de bouw. Ter voorbereiding hiervan is het meekijken met een klus in de isolatiesector nuttig gebleken. Bright Richards heeft in Zeist zelf kunnen proeven wat na-isoleren inhoudt, tijdens de uitvoering van spouwmuurisolatie door RegioIsolatie. De uitvoerders van RegioIsolatie hebben uitleg gegeven aan Richards op deze mooie eerste Dag van de Isolatie.